Allestimento mostra 'Advertising Work Show' - Lingotto

1987 - Torino

Logo